Releasenotes - Januari t/m februari 2023

Gewijzigd op: Wo, 21 Feb, 2024 om 1:56 PM


In de releasenotes vind je een overzicht van de nieuwe functionaliteiten voor de Backoffice Applicatie, die zijn gereleaset in januari en februari 2023.

Energietoeslag 2023
FunctionaliteitEnergietoeslag 2023
In licentie:N.v.t.
Doorontwikkeling:Nieuw product in Backoffice Applicatie


Beschrijving

Er kunnen aanvragen voor energietoeslag 2023 ingediend en verwerkt worden in de Backoffice Applicatie.

Exportfunctionaliteit totale bestand
FunctionaliteitExportfunctionaliteit totale bestand
In licentie:ExtraPremium
Doorontwikkeling:Nieuwe export Backoffice Applicatie


Beschrijving

De export is uitgebreid met het volgende:

  • Het normbedrag dat voor een case is gebruikt;
  • Welk inkomensbedrag is berekend bij een case;
  • Het vergoedingsbedrag horende bij een case;
  • Behandelaar van een case;
  • Een (eventuele) memo bij een case.

Details aanvragen en wijzigingen
FunctionaliteitDetails aanvragen en wijzigingen
In licentie:BasisExtraPremium
Doorontwikkeling:Automatisch afbreken case niet meer mogelijk


Beschrijving

Het afbreken van cases op hetzelfde adres gebeurt niet meer automatisch. Alle cases moeten nu individueel worden beoordeeld.

Details aanvragen en wijzigingen
FunctionaliteitDetails aanvragen en wijzigingen
In licentie:BasisExtraPremium
Doorontwikkeling:De melding gerelateerde cases uitbreiden over meerdere jaren


Beschrijving

De melding gerelateerde cases van de hoofdaanvrager is nu uitgebreid over een langere periode. De gemeenten kan nu zien of een inwoner meerdere aanvragen heeft gedaan in de afgelopen twee jaar.

Energietoeslag
FunctionaliteitEnergietoeslag
In licentie:N.v.t.
Doorontwikkeling:Archief functie aangepast


Beschrijving

De cases voor energietoeslag moeten per 1-7-2023 worden gearchiveerd in plaats van per 1-1-2023.

Memo functionaliteit + tijdlijn proces
FunctionaliteitMemo functionaliteit + tijdlijn proces
In licentie:ExtraPremium
Doorontwikkeling:Tijdlijn uitgebreid met tijd en gebruiker


Beschrijving

In de tijdlijn kan je nu zien op welk tijdstip er een wijziging heeft plaatsgevonden bij een case. Ook kan je zien wie dit heeft gedaan.

Automatische toetsing Rechtmatigheid
FunctionaliteitAutomatische toetsing Rechtmatigheid
In licentie:Premium
Doorontwikkeling:Schermen advies en financiële gegevens samengevoeggd.


Beschrijving

We hebben de schermen rechtmatigheidsadvies en financiële gegevens samengevoegd tot 1 scherm: besluitadvies. Op deze manier kan je op één scherm zien welke gegevens beschikbaar zijn en wat het advies is voor deze case.

Beschikking in gemeentelijke template
FunctionaliteitBeschikking in gemeentelijke template
In licentie:Premium
Doorontwikkeling:Uitbreiding variabelen voor templates


Beschrijving

We hebben de volgende variabelen toegevoegd die kunnen worden gebruikt in mails en brieven: %verzekeraar% %gemeentepakket% %vergoeding% %partner%

Realtime Dashboard
FunctionaliteitRealtime Dashboard
In licentie:ExtraPremium
Doorontwikkeling:Dashboard uitgebreid


Beschrijving

Op het dashboard zijn nu ook mutaties zichtbaar als de gemeente deze moet beoordelen. Daarnaast is het nu zo dat als er ergens 0 in een tegel zit, de tegel in zijn totaliteit verdwijnt totdat er weer iets wordt toegevoegd.

Beschikking in gemeentelijke template
FunctionaliteitBeschikking in gemeentelijke template
In licentie:Premium
Doorontwikkeling:Inzicht in inrichting templates


Beschrijving

Je kan nu inzien we de laatste wijziging voor brieven en mails heeft gedaan.

Beschikking in gemeentelijke template
FunctionaliteitBeschikking in gemeentelijke template
In licentie:Premium
Doorontwikkeling:Template downloaden


Beschrijving

Het is nu mogelijk om de gebruikte Word-bestanden die zijn gebruikt voor de brief templates te downloaden en in te zien.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.