Aanleveren inkomens- en vermogensgegevens via Ockto app

Gewijzigd op: Wo, 20 Okt, 2021 om 2:03 PM


Aanleveren inkomens- en vermogensgegevens

Beschikbaar bij de volgende licentie: Premium

Afhankelijk van de licentie wordt een inwoner na het indienen van een aanvraag direct ook uitgenodigd om inkomens- en vermogensgegevens aan te leveren via de Ockto app. Dit proces gaat geheel automatisch maar is wel afhankelijk van ingerichte templates voor dit proces. Lees hiervoor het hoofdstuk "Inrichten communicatie".

Of de inwoner een email met uitnodiging ontvangt bij een aanvraag via Gezondverzekerd.nl is daarnaast afhankelijk van de instellingen van de gemeente (vooraf/achteraf toetsen) en of de gemeente gebruikt maakt van een bestandcheck (allowlist) op bekende klanten. In onderstaande tabel staan 3 mogelijke scenario’s en de uitkomst daarop.


ScenarioUitkomst
Gemeente gebruikt vooraf toetsen en de inwoner komt NIET voor op een allowlist.
De inwoner ontvangt bevestiging van de aanvraag én een uitnodiging voor het aanleveren van gegevens via de Ockto app. De inwoner ontvangt dus twee emails.

De status van de aanvraag in de Backoffice Applicatie muteert automatisch naar: Uitnodiging verzonden.

Gemeente gebruikt vooraf toetsen en de inwoner komt WEL voor op een allowlist.
De inwoner ontvangt alleen een bevestiging van de aanvraag De inwoner ontvangt dus één email.

De status van de aanvraag in de Backoffice Applicatie muteert automatisch naar: Besluit genomen

De Backoffice Applicatie genereert automatisch het volgende besluit: Toegekend o.b.v. bestandscheck.

Gemeente gebruikt achteraf toetsen.
De inwoner ontvangt alleen een bevestiging van de aanvraag De inwoner ontvangt dus één email.

De status van de aanvraag in de Backoffice Applicatie muteert automatisch naar: Besluit genomen

De Backoffice Applicatie genereert automatisch het volgende besluit: Toegekend zonder onderzoek.

Ook is het belangrijk om het hoofdstuk Gegevensverzameling via de Ockto-app door te nemen voordat je met het gebruik van de Backoffice Applicatie begint. Indien jouw gemeente ook beschikt over een licentie met de module rechtmatigheid, is het belangrijk dat voorafgaand aan het gebruik van de Backoffice Applicatie voor het toetsen van rechtmatigheid alle inkomens- en vermogensparameters correct zijn ingesteld. Hoe je dit doet lees je in hoofdstuk "Inrichten inkomensparameters" en "Inrichten vermogensparameters".

Voor informatie over het afhandelen van aanvragen en heronderzoeken verwijzen we je naar het hoofdstuk "Afronden heronderzoekproces" of "Afronden aanvraagproces".


Herinneren van inwoners

LET OP: Deze functionaliteit is niet per inwoners aan of uit te zetten!

Voor inwoners met communicatievoorkeur EMAIL is de Backoffice Applicatie standaard voorzien van een herinneringsoptie. Als de inwoner niet binnen 14 dagen na het versturen van de eerste uitnodiging de benodigde gegevens aanlevert, dan genereert de >Backoffice Applicatie geautomatiseerd een herinnering en verstuurt deze per mail.

Indien je niet wilt dat de inwoner een herinnering krijgt dan kun je deze functionaliteit uitzetten via de tegel ‘Beheer’ onderdeel ‘Algemeen’.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.