Uitleg over het verzamelen van gegevens door Ockto

Gewijzigd op: Wo, 20 Okt, 2021 om 2:02 PM


Beschikbaar bij de volgende licenties: Premium + Module Rechtmatigheid

Om te zorgen dat de inwoner de gegevens via de Ockto-app kan aanleveren, is het noodzakelijk dat alle voorgaande stappen in het proces zijn doorlopen. Zodra je klaar bent met het aanmaken van heronderzoek cases (zie artikel "Starten van het heronderzoekproces") of zodra een inwoner een aanvraag via Gezondverzekerd.nl indient, wordt een uitnodiging om informatie aan te leveren via de Ockto-app aan de inwoner verstuurd. Afhankelijk van de communicatievoorkeur ontvangt de inwoner een email en/of een brief met daarin de instructies.

LET OP: Bij aanvragen via Gezondverzekerd.nl is alleen communicatie per email mogelijk!


De inwoner wordt in de uitnodiging verwezen naar https://onderzoek.gezondverzekerd.nl/ voor het starten van het proces van aanleveren van inkomens- en vermogensgegevens. Hiervoor is het nodig dat de inwoner een aantal voorbereidingen treft om de aanlevering van gegevens via de Ockto-app snel en simpel te laten verlopen. Op de website wordt stap voor stap uitgelegd wat de inwoner moet doen. Ook is er een uitgebreide ‘Veelgestelde vragen’ sectie waar specifieke onderdelen verder worden uitgelegd. We adviseren je om de informatie op deze pagina aandachtig te lezen, zodat je inwoners, maar ook het maatschappelijk middenveld, (vooraf) goed kunt informeren over het proces en de voorbereidingen die de inwoner moet treffen. Hoe beter de inwoner is geïnformeerd, hoe beter de gegevensverzameling via de Ockto-app verloopt.

Mocht de inwoner om één of andere reden geen gebruik willen maken van het aanleveren van gegevens via de Ockto-app, dan is het afhankelijk van gemeentelijk beleid hoe hiermee moet worden omgegaan. In de Backoffice Applicatie bieden we in ieder geval de mogelijkheid om bewijsstukken met inkomens- en vermogensgegevens digitaal door de inwoner te laten aanleveren, waarna deze automatisch aan de casedetailpagina van een case van de inwoner worden toegevoegd. Ook is het mogelijk dat binnengekomen kopieën van bewijsstukken door de ambtenaar worden geüpload. Dit laatste zorgt ervoor dat alle relevante gegevens op een plek kunnen worden bewaard. Meer over het aanleveren en uploaden van bewijsstukken in de Backoffice Applicatie vind je in het artikel "Opvragen van aanvullende informatie".

LET OP: De module rechtmatigheid werkt alleen met ontvangen gegevens vanuit de Ockto app. (Digitale) bewijsstukken kunnen door het systeem niet geïnterpreteerd worden.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.