Partnergegevens in Ockto

Gewijzigd op: Wo, 20 Okt, 2021 om 2:03 PM


Beschikbaar bij de volgende licentie: Premium + Module Rechtmatigheid

De Backoffice Applicatie is geconfigureerd om rekening te houden met gezinssamenstelling. Dit is noodzakelijk voor het toetsen van inkomens- en vermogensgrenzen aan de verschillende gemeentelijke normen. Voor het vastleggen van partnerinformatie zijn bij heronderzoeken twee mogelijkheden beschikbaar:

  1. De gemeente kan de partnergegevens van aanvragers meegeven in de CSV datafile waarna het BSN van de bekende partner in de Backoffice Applicatie zal worden vastgelegd. (Dit heeft de voorkeur.)

  2. Het kan ook zijn dat de gemeente geen informatie meegeeft over partners in de CSV datafile. In die situaties zal tijdens het doorlopen van de Ockto-reis worden vastgesteld of er een partner aanwezig is. Het betreft partnerinformatie uit de bron MijnOverheid.nl of partnerinformatie van de belastingdienst. Indien er een partner wordt gevonden, zal de partner binnen dezelfde Ockto-reis zijn of haar gegevens moeten aanleveren. We informeren inwoners hier vooraf over.

Bij aanvragen via Gezondverzekerd.nl kan het partner BSN bij de aanvraag al zijn ingevuld, maar de inwoner kan dit ook nalaten. In alle gevallen wordt de inwoner tijdens de Ockto-reis geattendeerd op het aanleveren van de gegevens van de partner.

Nadat de Ockto-informatie in de Backoffice Applicatie is ontvangen, zal automatisch de partner worden toegevoegd aan de getoetste inwoner en zal de vergaarde informatie in het casedetailoverzicht worden gecombineerd. Indien er voor de partner een aparte case is aangemaakt, zal deze case worden gekoppeld aan de case van de inwoner die de Ockto-reis is gestart. Hierdoor is er bij partners altijd zicht op alle relevante informatie vanuit beide cases.

Mocht er een verschil zijn in de partner die via de Ockto-data is gevonden met de partner die door de gemeente of de aanvrager zelf is ingevuld, dan maakt de Backoffice Applicatie daar een melding van. 

Nadat de aanvrager gegevens heeft aangeleverd met Ockto, controleren we of we ook alle gegevens van de eventuele partner hebben ontvangen. Als er gegevens missen van de partner, wordt er reminder gemaild. Wanneer we de tweede keer weer incomplete gegevens ontvangen, markeren we de case en krijgt deze het advies "Onderzoeken" mee voor de gebruiker. 

Let op: Heeft een inwoner als communicatievoorkeur "Brief", dan wordt er niet automatisch een reminder gestuurd voor het aanleveren van de gegevens van de partner. Wilt u hiervoor een brief versturen, neem dan contact op met support@gezondverzekerd.nl.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.