Besluit nemen en aanmaken beschikking

Gewijzigd op: Di, 27 Jun, 2023 om 11:14 AM


Beschikbaar bij de volgende licenties: Extra Premium

Inleiding

Als alle relevante informatie aanwezig is, kan een besluit worden genomen over het recht op de gemeentelijk bijdrage en kan de aanvraag of het heronderzoek worden afgerond. Vanuit de casedetailpagina kan worden gekozen voor een toekennend of een afwijzend besluit en eventueel bijbehorende beschikking. Het besluit wordt vastgelegd bij de case, waardoor in het case overzicht dit besluit later is terug te vinden.

Zodra je de keuze maakt voor het soort besluit wordt dit direct vastgelegd. Indien jouw gemeente een premium licentie heeft, opent daarna het documentvenster waar de beschikking kan worden opgesteld. Hiervoor gebruikt de Backoffice Applicatie het hiervoor ingerichte template. Zie voor meer informatie over het inrichten van templates het artikel "Inrichten communicatie".

Er wordt eerst een voorbeeld van de beschikking getoond. Bij een toekennende beschikking hoeft er verder niets te worden gedaan. Door op ‘Akkoord en verzenden’ te klikken, word de beschikking gemaakt en direct per email verstuurd als de inwoner de communicatievoorkeur ‘EMAIL’ heeft. In het volgende scherm kan de beschikking als pdf worden gedownload om per post te verzenden en op te slaan in de gemeentelijke administratie.

Als de uitkomst van het onderzoek ‘Afwijzen’ is, kan in het documentvenster aanvullend de motivatie worden geselecteerd. De volgende opties zijn mogelijk:

  1. Inkomen te hoog: Geeft een vooraf ingevulde motivatie waarin staat dat het inkomen hoger is dan de door de gemeente vastgestelde inkomensgrenzen.
  2. Vermogen te hoog: Geeft een vooraf ingevulde motivatie waarin staat dat het vermogen hoger is dan de door de gemeente vastgestelde vermogensgrens.
  3. Aangepast: Geeft de mogelijkheid om zelf een motivatie te typen die in de beschikking wordt geplaatst achter een opsommingsteken.


Proces beëindigen

Zodra het besluit is genomen en de (eventuele) beschikking definitief is gemaakt door het versturen van de mail of het aanmaken van de pdf, zal de status van de case automatisch veranderen in  ‘Besluit genomen’. In de situatie van een aanvraag zal nu ook het transport van de aanvraag naar de zorgverzekeraar worden opgestart.


Automatische besluiten

In een aantal situaties zal de Backoffice Applicatie automatisch een besluit vastleggen. In deze situaties is er geen beschikking gestuurd aan de inwoner. Het besluit is genomen op basis van een gemeentelijke instelling (achteraf toetsen) of als de inwoner die de gemeentepolis aanvraagt, voorkomt op een vooraf door de gemeente aangeleverde lijst voor bestandscheck (allowlist).

De volgende scenario’s leiden tot een automatisch besluit.

ScenarioUitkomst
Gemeente gebruikt vooraf toetsen en de inwoner komt WEL voor op een allowlist.
De inwoner ontvangt alleen een bevestiging van de aanvraag.
De status van de aanvraag in de Backoffice Applicatie muteert automatisch naar: Besluit genomen.
De Backoffice Applicatie genereert automatisch het volgende besluit: Toegekend o.b.v. bestandscheck.
Gemeente gebruikt achteraf toetsen.
De inwoner ontvangt alleen een bevestiging van de aanvraag.
De status van de aanvraag in de Backoffice Applicatie muteert automatisch naar: Besluit genomen.
De Backoffice Applicatie genereert automatisch het volgende besluit: Toegekend zonder onderzoek.

Voor gemeenten met een premium licentie is het mogelijk om bij een automatisch genomen besluit nog een beschikking voor de inwoner op te stellen.


Besluit herzien

Het is mogelijk om op een later moment het besluit alsnog te herzien. Bijvoorbeeld als gevolg van een bezwaar. Hiervoor kan op de casedetailpagina van de inwoner een nieuwe besluit worden gekozen ‘Alsnog afwijzen’ of ‘Alsnog toekennen’. Voor deze twee varianten kan een aparte gemeentelijke template worden ingericht.

Let op: Indien er al transport van de aanvraag naar de zorgverzekeraar heeft plaatsgevonden, moet je zelf met de zorgverzekeraar contact opnemen om deze wijziging door te geven. De Backoffice Applicatie kan niet nogmaals een signaal naar de zorgverzekeraar sturen.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.