Wat is de Backoffice Applicatie?

Gewijzigd op: Vr, 1 Okt, 2021 om 12:19 PM


Wat is de Backoffice Applicatie?

De BackOffice Applicatie is gekoppeld aan de website Gezondverzekerd.nl; de website waar verzekerden een aanvraag kunnen doen voor een Gemeentepolis. Als een verzekerde succesvol een aanvraag heeft ingediend op Gezondverzekerd.nl, komt deze aanvraag in de Backoffice Applicatie terecht. De Backoffice Applicatie biedt gemeenten de mogelijkheid om in te loggen in een beveiligde omgeving. In deze applicatie vindt men:

 1. Een ‘overzichtspagina’ per gemeente of per ISD met daarin inzicht in de status van een aanvraag;
 2. Inzicht in aantallen aanvragen per ‘statuscategorie’, waarbij overzicht wordt gecreëerd in:
  1. Aantal gedane aanvraagverzoeken (aantal aanvraagnummers)
  2. Totaal aantal volwassen aanvragers (totalen inclusief partners)
  3. Totaal aantal aanvragen (totalen inclusief partners en kinderen)
 3. De mogelijkheid om eenvoudig te zoeken naar- en te filteren op aanvragen op diverse variabelen
 4. De mogelijkheid om detailinformatie van de aanvraag in te zien
 5. De mogelijkheid om de aanvragen tijdelijk de status ‘in afwachting’ te geven, omdat er bijvoorbeeld gegevens zijn opgevraagd van de klant
 6. De mogelijkheid om overzichten van aanvragen te exporteren
Info! Voor meer informatie over de licenties, ga naar licenties.gezondverzekerd.nl/.


Over de Backoffice Applicatie

De nieuwe Backoffice Applicatie is ontwikkeld om de ambtenaar te ondersteunen in het administratieve proces rondom minima regelingen. Het uitgangspunt is telkens het (administratieve) proces wat moet worden doorlopen om tot besluitvorming op een aanvraag of heronderzoek te komen. Daarbij is gebruikersgemak en automatisering van diverse stappen de essentie waarom het in de Backoffice Applicatie draait. Omdat de diverse gemeenten in Nederland ook diverse beleidsprocessen en daardoor ook een verschil in uitvoeringsprocessen hebben, is in de Backoffice Applicatie op een zo universeel mogelijke manier het proces vormgegeven. Desondanks zal een proces niet altijd volledig passend zijn op de huidige werkwijze. BS&F adviseert gemeenten graag bij de implementatie van de Backoffice Applicatie en alle functionaliteiten. Wij geloven dat met deze applicatie administratieve lastenverlichting voor inwoners en gemeenten kan worden gecreëerd. Zeker als daarbij de uitvoeringsprocessen en beleid bij de implementatie kritisch tegen het licht worden gehouden.

Omdat er op gemeentelijk en landelijk niveau steeds diverse wijzigingen in wetten en beleid zijn en omdat de wensen van de gemeenten en inwoners kunnen veranderen, willen wij de applicatie ook steeds blijven ontwikkelen. Hiertoe hebben wij input van gebruikers en experts bij gemeenten hard nodig. Hierom is een gebruikersgroep opgericht die een aantal keren per jaar bijeenkomt om te praten over de doorontwikkeling van de Backoffice Applicatie. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om wensen kenbaar te maken. De gebruikersgroep heeft bij de invulling van die wensen een belangrijke stem.

Heb je vragen of opmerkingen over de werking van de Backoffice Applicatie of wil je jezelf aanmelden voor deelname aan de gebruikersgroep? Neem dan contact op met Gezondverzekerd via support@gezondverzekerd.nl.


Vernieuwde Backoffice Applicatie

De vernieuwde Backoffice Applicatie biedt gemeenten de mogelijkheid om in te loggen in een beveiligde omgeving. De Backoffice Applicatie is beschikbaar voor het beoordelen van aanvragen die zijn ontvangen via Gezondverzekerd.nl en voor het uitvoeren van heronderzoeken naar het recht op gemeentelijke bijdrage in de premie van de gemeentepolis. 

Het is belangrijk dat de Backoffice Applicatie goed is ingericht voordat je start met het verwerken van aanvragen of heronderzoeken. Lees daarom de artikelen over het inrichten van brief- en email templates en het artikel over het instellen van de inkomens- en vermogensparameters goed door.

Let op: de beschikbaarheid van bepaalde functionaliteit is afhankelijk van de gekozen licentie.

In de Backoffice Applicatie zijn de volgende functionaliteiten beschikbaar:

 1. Inzien van ontvangen aanvragen uit GezondVerzekerd.nl;
 2. De mogelijkheid om gegevens van inwoners te importeren die een uitnodiging voor een heronderzoek moeten ontvangen (CSV Import);
 3. Een ‘overzichtspagina’ per gemeente met daarin inzicht in de status van een aanvraag of heronderzoek (in de applicatie ‘case’ genoemd);
 4. De mogelijkheid om een inwoner inkomens- en vermogensgegevens te laten aanleveren via de Ockto-app;
 5. De mogelijkheid om detailinformatie zoals inkomens- en vermogensgegevens van de inwoner bij de case in te zien;
 6. De mogelijkheid om het systeem een advies te laten geven over de rechtmatigheid (Toekennen/Onderzoeken/Afwijzen);
 7. De mogelijkheid om een case te beoordelen en een besluit te nemen;
 8. De mogelijkheid om brieven en e-mails (waaronder beschikkingen) in eigen huisstijl te maken en versturen;
 9. Automatische herinnering na 14 dagen als de gevraagde gegevens niet zijn aangeleverd;
 10. Upload functionaliteit voor het aanleveren van bewijsstukken door de inwoner of upload van de per post ontvangen bewijsstukken door de ambtenaar bij de case;
 11. De mogelijkheid om overzichten van cases en hun status te exporteren;
 12. De mogelijkheid om memo’s toe te voegen bij een case;
 13. De mogelijkheid voor het opvragen van aanvullende informatie (hersteltermijn) inclusief een uploadfunctie voor de inwoner.

Er wordt daarnaast voortdurend doorontwikkeld op de functionaliteiten. Raadpleeg de Releasenotes om te zien wat de laatste ontwikkelingen waren en hoe je ze kunt gebruiken.

Verder kun je de zoekfunctie op de startpagina gebruiken om op onderwerp te zoeken. Ontbreekt er iets aan een instructie of is deze onduidelijk? We horen graag jouw feedback via support@gezondverzekerd.nl.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.