Gegenereerde advies rechtmatigheid ophalen en inzien

Gewijzigd op: Vr, 1 Okt, 2021 om 2:26 PM


Beschikbaar bij de volgende licenties:  Premium + Module Rechtmatigheid

Indien jouw gemeente de Module Rechtmatigheid heeft afgesloten, kan de Backoffice Applicatie geautomatiseerd een advies geven over de rechtmatigheid. Dit doet de Backoffice Applicatie door de ontvangen inkomens- en vermogensgegevens vanuit de Ockto-app te toetsen tegen de door de gemeente ingevulde inkomens- en vermogensparameters. Meer over het inrichten van deze parameters lees je in de artikelen "Inrichten inkomensparameters" en "Inrichten vermogensparameters".

Zodra de gemeentelijke parameters voor inkomen en vermogen zijn ingericht en een inwoner de gegevens via de Ockto-app heeft aangeleverd, zal de Backoffice Applicatie automatisch een advies rechtmatigheid uitbrengen. Je wordt hierop geattendeerd, omdat in het dashboard zichtbaar is dat er één of meerdere cases zijn waarop Ockto-data is ontvangen. 

In het case overzicht kan een filter worden aangezet om de verschillende adviezen te filteren om op die manier gemakkelijk werkvoorraad van een bepaald type advies te filteren, bijvoorbeeld om eerst alle adviezen ‘Afwijzen’ af te handelen.

Het advies is zichtbaar op de casedetailpagina. Klik daarvoor op de case van de inwoner waarvan je het rechtmatigheidsadvies wilt bekijken. Het advies wordt gegenereerd onder het kopje ‘Rechtmatigheidsadvies’ aan de linkerkant van het scherm. 

De Backoffice Applicatie kent drie mogelijke adviezen:

AdviesBetekenis
Toekennen (Groen)De Backoffice Applicatie heeft geen belemmering voor het toekennen gevonden. Het inkomen en eventueel het vermogen zijn lager dan de toepasselijke gemeentelijke normen.
Afwijzen (Rood)De Backoffice Applicatie heeft één of meerdere oorzaken gevonden waarom de aanvraag of het heronderzoek zou moeten worden afgewezen. Door op de knop ‘Meer informatie’ te klikken, krijg je inzicht in de gevonden belemmering(en).
Onderzoeken (Oranje)De Backoffice Applicatie heeft één of meerdere reden(en) gevonden waarom een onderzoek door de ambtenaar wenselijk is. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het BSN van de partner die Ockto heeft gevonden, afwijkt van het BSN dat de aanvrager heeft opgegeven of die via de CSV upload vanuit de gemeente is verstrekt.

In alle gevallen kan op de knop ‘Meer informatie’ worden geklikt om de details van het advies te bekijken. In dat geval worden in het rechterscherm de details van het advies getoond.

Hier vind je het berekende gemiddelde grof netto inkomen, het vastgestelde vermogen, de gebruikte vermogensparameters en eventueel bijzondere inkomensparameters. Ook wordt de vastgestelde leefnorm weergegeven. Gecombineerd met de financiële gegevens kan je uiteindelijk besluiten om het advies van de Backoffice Applicatie te volgens of om hier van af te wijken.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.